fbpx Ochtinská aragonitová jaskyňa | UNESCO NA DOSAH v Košickom regióne

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Lokalita naDosah ByNid

VSTUPNÉ

Typ

Cena

dospelí

6,00 €

deti 6-15 rokov, invalidi *1

3,00 €

študenti, seniori nad 60 rokov *2

5,00 €

Foto-video bez použitia statívu *3

10,00 €

Mimoriadny vstup *4

30,00 €

*1 - Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom

*2 - Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov

*3 - Foto-Video - Fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.

*4 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne, len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

 

Pravidelný vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb. Vstupenky sa predávajú 15 min. pred vstupom.

Rezervovanie vstupu sa nevykonáva. Pri bežnej návštevnosti sú vstupy organizované podľa časov vo vstupnom poriadku, pri zvýšenej návštevnosti sa vstupy organizujú priebežne v intervaloch podľa charakteru a aktuálnej možnosti danej prevádzky jaskyne, t. j. aj v čase medzi pravidelnými vstupmi v zmysle platného vstupného poriadku.

Platby kartou nie sú možné.

PREVÁDZKOVÁ DOBA

Mesiac

Hodina

1. 1.-31. 3.; 1. 11.-31. 12.

zatvorené

1. 4.-31. 5.; 1. 9.-31. 10.

9.30, 11.00, 12.30, 14.00 h

1. 6.-31. 8.

9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.0; 15.00; 16.00 h

KONTAKT

Ing. Alexander Csunyo

049 35 Ochtiná

tel. č.: +421 58 488 10 51

e-mail: oaj@ssj.sk

web: http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/12-ochtinska-aragonitova-jaskyna

 

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete a jediná v Európe. 

V prístupovej štôlni Ochtinskej aragonitovej jaskyne musíte zdolať 104 schodov a potom už vstupujete do sveta nádhery, akú mohla vytvoriť len všemocná matka príroda. Ide o ďalší svetový unikát maličkého Slovenska, keďže jaskyňa je jednou z troch sprístupnených aragonitových jaskýň planéty. Zvyšné dve sú v Mexiku a Argentíne.

 

 

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom. Prístupová štôlňa do jaskyne  je vo výške 642 metrov nad morom. K jaskyni vyrazíte z Košíc na Rožňavu a Jelšavu. Dostaneme sa k nej odbočením z cesty medzi obcou Štítnik a Jelšavou. Parkovisko sa nachádza asi 300 metrov od vchodu do jaskyne, od auta sa k nej dostanete po chodníku s miernym prevýšením.

 

Najstaršie aragonitové útvary majú takmer 140-tisíc rokov.

V jaskyni nachádzame tri generácie aragonitu, prvá z nich má 121- až 138-tisíc rokov. Najväčšie zastúpenie má druhá generácia, ktorú reprezentujú ihlice dlhé niekoľko desiatok centimetrov a zakrivené, až špirálovité heliktity staré asi 14-tisíc rokov. Najmladšia generácia sa v súčasnosti tvorí na sedimentoch a vytvára drobné vejáriky, veľké len 2 až 4 milimetre.

Aragonit môže narásť do rôznych tvarov.

Foto Julius Szabo

Z celkovej dĺžky 300 metrov je sprístupnených 230 metrov a prehliadka trvá polhodinu. Podľa metrických údajov nejde o veľkú jaskyňu, je však mimoriadne cenná. Pestrá aragonitová výplň vo forme špirál, ihličiek a útvarov podobajúcich sa na koraly vytvára rôznorodú zmes nádherných obrazov. Za najkrajšie miesto jaskyne je považovaná Sieň Mliečnej dráhy, kde biele aragonitové strapce v pukline na strope vytvárajú vo svetle lámp dojem hviezd našej galaxie.

Foto Julius Szabo

Aragonit je uhličitan vápenatý a tento minerál môže mať rôzny tvar a výzor - stĺpcovitý, kvapľovitý, vláknitý, lúčovitý alebo najvzácnejší, pripomínajúci koral (tzv. železný kvet).  

Najvzácnejší tvar aragonitu je takzvaný železný kvet, pripomínajúci koral.

Foto Julius Szabo

Tento svetový poklad objavili úplnou náhodou v roku 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne. Verejnosti ju sprístupnili v roku 1972. Teplota v jaskyni sa pohybuje okolo 7,2°C až 7,8°C a relatívna vlhkosť v rozpätí 92% až 97%.

 

 

 

ZDIEĽAJTE!

Ďalšie zastávky

Pozrite sa, ako ostatní hovoria o Košickom Regióne na TripAdvisore.

TripAdvisor: Čítajte recenzie, porovnávajte ceny a vykonávajte rezervácie.